Čištění kanalizace – nevděčná, ale velmi důležitá práce

Někdo to udělat musí

Lidské povahové vlastnosti jsou někdy nepochopitelné, zvláště tehdy, mají-li zachovat důstojnost a naopak namísto toho odsuzují a hanobí. Kupříkladu některé pracovní činnosti, které skoro nikdo dělat nechce, a přesto když se k nim někdo přihlásí, ostatní jej vnímají spíše jako spodinu společnosti. Velký obdiv zasluhují i docela „obyčejné“ uklízečky anebo kopáči, kteří hloubí ručně výkopy za každého počasí a ve všech typech terénu. Je to práce nesmírně záslužná a buďme rádi, že ji někdo vykonává.

kanalizační potrubí

Podobným metrem bychom mohli měřit i čištění kanalizace kanalizace-instalateri.cz. Je to nesmírně náročná záležitost zejména na psychickou odolnost, ti lidé přichází do styku s obrovským zdrojem nečistot různého charakteru, jak organických, tak i syntetických, může tu dojít k potřísnění pokožky, očí a sliznic, k nadýchání toxických výparů a v prostředí plném nechutného zápachu to rozhodně není nic příjemného. A tak bychom namísto vysmívání a zlehčování této profesi měli být vděční podobně, jako jsme vděční záchrannému hasičskému sboru, řadovým policistům v terénu, kteří hájí zájmy nás všech, a výjezdovkám sanitních vozů zdravotní lékařské služby.

vstup do kanálu

Začíná to u domovního odpadu

Pokud se ucpe kanalizace, je to závažnější problém, jemuž ovšem obvykle předchází problémy s bytovými odpadovými přípojkami. Pokud nepomáhají chemické prostředky na bázi louhů či kyselin, musí nastoupit mechanické čištění a výkonný čisticí proces tlakovou vodou. Tlak vody zmůže opravdu hodně a poradí si i s velmi silnými nánosy nečistot, načež se po vyčištění systémů provádí kontrolní prohlídka pomocí kamery. Nestává se, že by specializovaná firma nedokázala prorazit a zcela zbavit nečistot jakýkoli typ odpadního potrubí, kanalizačních šachet a domovních přípojek anebo svodů dešťové vody do kanalizačního systému, tzv. dvorních vpustí.