Co bychom bez počítačů byli?

Máte počítač a používáte ho? Pochopitelně ano. Kdybyste počítač nepoužívali a neměli ho někde přinejmenším v tuto chvíli k dispozici, nečetli byste ani tyto řádky. A počítače mají pochopitelně nejen ti, kdo čtou tyto řádky, mají je i mnozí další, třeba i ti, kteří by zrovna toto nikdy nečetli. A mají je samozřejmě nejenom ti nejprogresivnější lidé z našich řad, ale i ti, pro něž nebyla taková technika zkraje charakteristická, a i ti, kdo dříve třeba tvrdili, že „tohle už pro ně není“, že „to je pro vás mladé“ a podobně. S počítači přicházejí do styku zkrátka všichni, od dítek nejútlejšího věku až po seniory, protože jim všem mohou počítače něco nabízet. Lidé tu hledají, až naleznou to pro ně pravé, případně se jim výpočetní technika přizpůsobuje, aby ji měli důvod používat.

vyhledávač Google

A tak my lidé s počítači a jim podobnými zařízeními pracujeme, a to v hojné míře. Rozumní lidé je využívají k důležitým činnostem,, lidé méně rozumní pak u nich třeba tráví i pomalu celý svůj život ne zrovna smysluplnými činnostmi. Někdo tu píše a rozesílá důležité zprávy, někdo tu sice rozesílá neméně aktivně, ale jen nesmysly, pomluvy a bludy, někdo tu hledá a jiný vytváří informace, případně dezinformace, někde se s pomocí počítače vzdělává a jiný pro změnu hloupne. To podle toho, co tu komu vyhovuje a co se tento rozhodne využít. Protože škála možností, jež nám počítače nabízejí, je skutečně ohromná. A i ti nejvybíravější si tu přijdou na své.

internet na počítači

Počítače si většinou ve své mysli spojujeme s internetem. Je tomu tak, i když už se tyto dávno nepoužívají jenom ke brouzdání po této síti a naopak si ji můžeme otevřít i na nejednom jiném zařízení. Ale prostě počítače a internet tak nějak patří k sobě. A tak tu děláme vše, co se jenom s takovým internetem dělat dá. Bez ohledu na to, nakolik je to důležité, smysluplné, případně i legální. A dokud budou počítače počítači, nebude tomu jinak.