Hodnota kreativních koníčků

Obecně je smysluplné, pokud se věnujete jakýmkoliv koníčkům, kterými se nějak rozvíjíte a obohacujete, ať jsou sportovní, chovatelské, ekologické či jiné. Kreativní koníčky mají /jako všechny ostatní zmíněné/ přínos jednak v tom, že se při nich odreagujete, ale na v neposlední řadě i v tom, že vytvoříte něco hodnotného, co nějak inspiruje, obohatí, potěší či jinak pozitivně ovlivní i ostatní lidi /případně i společnost obecně/.

 analogový fotoaparát

Kreativní koníčky mohou být kupříkladu fotografování, malování, kreslení, vytváření koláží, skládání hudby, psaní literárních textů a textů k hudbě, vytváření diorámat, autorských knih, soch a jiné prostorové tvorby. Fantazii se meze v případě kreativních koníčků doopravdy nekladou a dnes můžete při nich využít i mnohé moderní technologie, které Vaše výtvory mohou ozvláštnit, zjednodušit a obecně je nějak podpořit.

 

Být tvůrčí ale není úplně pro každého. Každý se samozřejmě může zkusit kreativně vyjadřovat, nemůžete však bohužel počítat s tím, že každý z nás bude nějaký výtvarný či literární génius – talenty jsou každému z nás do velké míry dány od přírody, a tak pokud to v sobě prostě nemáte, můžete se sice naučit techniku, nicméně na rozdíl od člověka, který má k dané činnosti talent přirozeně, to pro Vás bude prostě těžší /což však neznamená, že byste se měli nutně vykašlat na veškeré snahy – jen musíte mít na paměti, že prostě máte určité mantinely/.

 tempery v tubách

Přínos kreativních koníčků může spočívat kupříkladu v pozitivním vlivu na Vaši psychiku, protože ze sebe pomocí nich můžete dostat to, co Vás tíží, co byste ze sebe potřebovali vypustit a říct světu – udělat to pomocí umění může být lehké než se někomu svěřovat osobně. Tvůrčí činnost může mít pozitivní vliv i v rámci toho, že se budete ve svém životě věnovat něčemu smysluplnému, něčemu, co Vás třeba i nějak přesahuje. Pokud budete opravdu schopní, můžete pomocí svých výtvorů i něco ve světě změnit. Tyto koníčky tedy nemusí mít přínos jen pro Vás, ale i pro ostatní – můžete je inspirovat, pobavit, potěšit, přinutit je k tomu, aby se zamysleli, případně dokonce v něčem změnit jejich myšlení. Tyto hobby mají výhodu i v tom, že tu vlastně tak nějak i něco po sobě zanecháte, i kdyby to nemělo být nějaké světově významné veledílo.