Jaký druh společnosti si založit?

Nejeden z nás se ve svých snech dostává do představ, že je majitelem úspěšné a slavné firmy, kterou má prostě každý rád, jelikož je příznivá k životnímu prostředí, a navíc v ní pracují jen přátelští a sympatičtí lidé. Toto jsou věci, které se kolikrát dají ovlivnit, avšak věci nemusí být takové, jaké se na první okamžik zdají.
schůzka týmu
Na výběr zaměstnanců a lidí potřebných k fungování vaše podniku tedy žádný fígl nemám, avšak mohu vám doporučit pro vás vhodný typ firmy, kterou chcete založit. Ono přeci jen lidi, kteří vám pomohou zrealizovat vaši vizi, si musíte vybrat samy, a to především proto, že jen vy víte, jaké kvality a předpoklady musí kdo mít.  Pojďme se tedy společně podívat, co pro vás bude to pravé ořechové.
V rámci našeho právního řádu tedy existuje pět obchodních společností, které se dělí na osobní a kapitálové. Osobními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, přičemž právě ony jsou vhodné pro podnikání v menším rozsahu. Kapitálovými společnostmi jsou akciová společnost spolu se společností s ručením omezením, kde je většinou předpokládán velký rozsah podnikání. Posledním typem je družstvo, které ve své podstatě slouží k dobrovolné spolupráci členů.
Veřejná obchodní společnost je tedy dle mého názoru ne příliš výhodná, neboť se zde vyžaduje osobní vliv společníka, který však za dluhy ručí spolu s ostatními společně a nerozdílně. Na druhou stranu výhodou však je, že zde není vkladová povinnost, která se však dá zavést na základě společenské smlouvy.
Komanditní společnost dnes již není moc na trhu vidět, a ani se tomu nedivím. Jedná se o opravdu nevýhodnou formu, jelikož jeden ze členů ruší za dluhy omezeně, avšak ten druhý neomezeně. Dle mého tedy zde chybí jakási pravidla fair-play, a tak bych tuto společnosti nikdy nezakládala.
vývoj úspěšnosti
Založení akciové společnosti předpokládá vklad základního kapitálu, který je dnes 2 miliony korun českých nebo 80 000 Euro. Jedná se tedy něco, co u předchozích dvou nebylo viděno, avšak de mého názoru to může vést k větší motivaci úspěchu. Dle mého názoru se tedy jedná o velmi dobrý druh, který bych se založit nebála.
Společnost s ručením omezeným je založena za pomoci společenské smlouvy ve formě notářského zápisu, přičemž je zde upraven minimální vklad o hodnotě 1 Kč. Jedná se tedy o velmi lákavou nabídku, a dle mého názoru se tedy s.r.o. řadí k těm nejpoužívanějším.
Posledním druhem je družstvo, které však tedy není zřizováno za účelem dosažení zisku, nýbrž za cíl má jakousi spolupráci členů, kteří se dobrovolně slučují. Krásným příkladem je například bytové družstvo, které se stará o to, aby vaše domovy měly vše, co je potřeba.