Prodáváme s.r.o.

Nákup společnosti s ručením omezeným je dnes zřejmě tím nejrychlejším způsobem pro ty, co chtějí začít ihned a bez komplikací začít s podnikáním. Stačí pouze rozhodnout o společnících a jednatelích, nechat ověřit jejich podpisy, uhradit kupní cenu a může se začít.

Nákup s.r.o.

Prodej s.r.o., pokud máte o tuto službu zájem, realizuje například akciová společnost Companies and Offices a. s.. Své pobočky má v Praze a v Brně, což ovšem neznamená, že nemůžete být jejich klientem, ať už jste odkudkoliv. Naopak můžete využít další produkt této akciové společnosti a pronajmout si na nějakou dobu virtuální sídlo. Mít adresu v hlavním městě, nebo Moravské metropoli může pro některé obory podnikání znamenat určité zvýšení prestiže vaší firmy. Nepotvrzené informace navíc naznačují, že mít sídlo firmy ve velkém městě je určitou zárukou ne tak četných kontrol finančních úřadů, jednoduše proto, že mají pod sebou daleko více firem, než úřady z nějakého menšího města.

Žádný problém

Když už se rozhodnete pro nákup společnosti s ručením omezeným, bude vám nejspíše nabídnuta takzvaná ready made společnost. To znamená, společnost, která je od začátku zakládána za účelem jejího prodeje. Pro vás jako pro kupujícího je výhoda v tom, že takováto společnost nikdy nepodnikala, nepůsobila na trhu a s ničím si nemohla pokazit své jméno. Co je však důležitější, je skutečnost, že ready made společnost není zatížená žádnými dluhy, úvěry a utajenými závazky. S tím si nikdy nemůžete být jisti v případě, kdy přebíráte jakoukoliv firmu, která je prodávána jako aktivní společnost. Ready made společnost můžete u Companies and Offices a. s. zakoupit za cenu nižší desetitisíc korun. K tomu je nutné ale připočítat ještě poplatek hrazený soudu za zapsání změn v Obchodním rejstříku. Po splnění všech podmínek a podepsání dokumentů můžete začít okamžitě podnikat. Rychleji to už opravdu nejde.