Studium v zahraničí

Ke vzdělanosti v ČR přispívá i možnost studovat v zahraničí. A to jak na středních školách, tak na univerzitách. Nikdy nebylo tak jednoduché dostat se na zahraniční vysokou školu jako je tomu dnes. Na evropské univerzity se mohou hlásit studenti z Evropské unie a jsou přijímáni za stejných podmínek, jako studenti té které evropské země. Ale ani studium v zámoří není v současnosti nic neobvyklého.

Graduation - promoce

Z jakých důvodů studenti preferují studijní pobyt v zahraničí?

Samozřejmě tím prvním, co zahraniční studium přináší, je zdokonalení cizího jazyka. A protože studenti zvoleným jazykem komunikují neustále, velmi brzy si osvojí spoustu nových výrazů, naučí se cizímu jazyku naslouchat a zcela automaticky ho překládat a tím i pohotově reagovat. A při studiu odborných předmětů nebo předmětů technického zaměření se znalost jazyka rozšíří i na tyto oblasti. Každodenním používáním příslušného jazyka v cizí zemi vydá jeden rok studia a běžného života za čtyři roky učení v domácích podmínkách, jen s učebnicí a minimální konverzací.

Jaké možnosti mají středoškoláci?

Jednou z možností je tzv. High School program. Jedná se o roční studium na zahraniční střední škole, a vztahuje se na studenty ve věku 14 – 18 let. Nabídka škol je velmi bohatá a studenti si mohou vybírat podle místa či zaměření školy, mohou si zvolit předměty, které je prioritně zajímají; další kritérium výběru školy může být třeba ubytování studenta – nejobvyklejší je bydlení v hostitelské rodině, anebo ve studentské rezidenci. Úzkým kontaktem s hostitelskou rodinou se – kromě jazyka – seznámí studenti s mentalitou a kulturou obyvatel vybrané země. A tou může být Irsko, Velká Británie, Norsko, Lichtenštejnsko, Kanada či Spojené státy, anebo i Austrálie a mnoho jiných.
Příprava na závěrečné zkoušky

 A studium na zahraniční univerzitě?

Přihlásit ke studiu v zahraničí se mohou studenti v každé zemi, jejíž jazyk se učí – důležité je, aby česká škola s touto zahraniční univerzitou spolupracovaly. Jednou z možností, jak se ke studijnímu pobytu přihlásit, jsou studijní programy Sokrates a Erasmus+. A protože uchazečů o zahraniční studium je hodně, musí zájemci absolvovat přijímací řízení.