Soustřeďujeme se na pedagogy a jejich žáky


MÄ›li jste nÄ›kdy příležitost potkat se s praÄlovÄ›kem? Zkusili jste si v pekárnÄ› upéct ucho? Nakrmili jste kaÅ¡mírské kozy? VÅ¡echny tyto atrakce na Vás Äekají, a mnoho dalšího je pro Vás pÅ™ipraveno v zajímavých lokalitách pÅ™edevším na MoravÄ›. V KopÅ™ivnici. Ve Å tramberku. V RožnovÄ› pod RadhoÅ¡tÄ›m. Plán objevování historie, poznávání přírody a pronikání do tajů netradiÄní sportovní zábavy pro VaÅ¡i třídu a doprovodný pedagogický dozor zajistí ověřená agentura. Její průvodci mají s pořádáním Å¡kolních výletů bohaté zkuÅ¡enosti.

V naÅ¡em pojetí si výlet se třídou užijete i v roli uÄitele

Kdo si hraje, nezlobí. Tohoto faktu si jsou pořadatelé, kteří mají na starosti školní výlety, maximálně vědomi. Pod tímto názvem také naleznete atraktivní jednodenní program, který uspokojí přání především žáků z prvního stupně. Pro ty starší je mimo jiné připravena také varianta dvoudenního zájezdu s bohatým kulturním vyžitím. A jak podporu kvalifikovaného týmu instruktorů získat? Jednoduše rezervujete Vašim nárokům odpovídající termín na internetu.